Wat is het “Eigen Risico”?
In Nederland betaalt iedereen die 18 jaar en ouder is en zorg krijgt uit de basisverzekering verplicht eigen risico.
In 2019 bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. De hoogte hiervan word ieder jaar op prinsjesdag door de overheid vastgesteld.
Het eigen risico houdt in dat je de eerste € 385 zelf betaalt en pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de zorgkosten.

Waarom betaal je het verplicht eigen risico.
Om de totale zorgkosten in Nederland te dekken, betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar en zorg krijgt uit de basisverzekering een deel van de kosten zelf.
Doordat op deze manier iedereen een deel van de zorgkosten meebetaalt, kan de verzekeringspremie lager zijn dan anders het geval zou zijn.
Een andere reden voor het hanteren van het verplicht eigen risico is dat de overheid wil dat een ieder zich bewust word van de kosten voor zorg.

Overzicht verloop eigen bijdrage

Jaar Bedrag
2019 € 385,-
2018 € 385,-
2017 € 385,-
2016 € 385,-
2015 € 375,-
2014 € 360,-
2013 € 350,-
2012 € 220,-
2011 € 170,-
2010 € 160,-
2009 € 155,-
2008 € 150,-

Voor welke zorg betaal je geen eigen risico

  • Bezoek aan de huisarts
  • Kraamzorg
  • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
  • Het stoppen met roken programma
  • hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
  • Verzorging en verpleging bij u thuis (Wijkverpleging)
  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
  • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;

Wat is het vrijwillig eigen risico
Naast het verplicht eigen risico bestaat er ook zoiets als het vrijwillig eigen risico.
Het eigenrisico van € 385 kan vrijwillig verhoogt worden met € 100, €200, €300, €400 tot maximaal €500,-
Je kan er maximaal voor kiezen om een bedrag van € 385 + € 500, dus totaal € 885 te betalen.
De zorgverzekeraar geeft je in ruil voor het hogere eigen risico een lagere maandpremie.
Met onze zorgcalculator kan u eenvoudig uw zorgpremie berekenen